KDMM s. r. o. je jediným výrobcom tkaninových kompenzátorov na Slovensku

S účinnosťou od 27.02.2018 došlo k zmene názvu spoločnosti
Kompaflex-D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
na
KDMM s. r. o.

Prosíme Vás používať nový názov spoločnosti na daňových dokladoch s dátumom dodania po 27.2.2018.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
Pozrite si videoprezentáciu našej spoločnosti