PTFE - klzné ložiská IBG Monforts - certifikáty

Spoločnosť Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o., sa zaviazala spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality. Vyvrcholením týchto snáh bolo získanie certifikátu riadenia kvality ISO 9001 : 2008 od spoločnosti TÜV NORD CERT GmbH v roku 2009. Certifikát otvoríte kliknutím na obrázok certifikátu.