Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ako funguje kompenzátor?

Použitie kompenzátora

Kompenzátor je pružný konštrukčný prvok, ktorý pružne a tesne spája dva konce potrubia.

V potrubných systémoch slúži na:

Rôzne tvary kompenzátorov

Nežiaduce pohyby

Pohyby, ktoré vznikajú za prevádzky v potrubí a ktoré treba kompenzovať, môžeme rozdeliť do 3 skupín:

Typy kompenzátorov

Kompenzátory sa podľa schopnosti eliminovať nežiaduce pohyby delia na:

axiálny laterálny angulárny univerzálny tlmič vibrácií

Podľa materiálu pružného prvku delíme kompenzátory na:

Tkaninový, kovový a gumený kompenzátor

Príklad tkaninového, kovového a gumeného kompenzátora

Konštrukcia kompenzátora

Konštrukčným princípom je použitie pružného a elastického prvku – mechu alebo vlnovca. Výber materiálu pružného prvku (tkanina, kov alebo guma) je podmienený nasledovnými kritériami:

Stena mechu môže byť zložená z viacerých vrstiev, čím sa dosahujú lepšie vlastnosti kompenzátora.
Pružný prvok je zakončený vhodnými prírubami alebo nátrubkami, ktorými sa pripája k potrubnému systému.
Na zabezpečenie špecifických vlastností (zvýšenie pevnosti, odolnosť voči podtlaku alebo pretlaku) sa môže kompenzátor doplniť výstužnými krúžkami.
 

Vrstvy mechu kompenzátora

Viacvrstvová stena mechu kompenzátora

 

Oblasti použitia kompenzátorov

Tkaninové kompenzátory sa používajú v potrubných systémoch, kde prúdia predovšetkým plynné médiá ako vzduch, spaliny, ale aj kyslé alebo alkalické plyny s abrazívnymi alebo kvapalnými súčasťami.

Kovové a gumené kompenzátory sú vhodné predovšetkým do potrubných systémov, kde prúdia kvapalné alebo plynné médiá pod vysokým tlakom.