Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ako funguje kompenzátor?

Použitie kompenzátora

Kompenzátor je pružný konštrukčný prvok, ktorý pružne a tesne spája dva konce potrubia.

V potrubných systémoch slúži na:

 • eliminovanie tepelnej rozťažnosti,
 • odstránenie nepresnosti montáže,
 • na potlačenie kmitov a vibrácií.
   
Rôzne tvary kompenzátorov

Nežiaduce pohyby

Pohyby, ktoré vznikajú za prevádzky v potrubí a ktoré treba kompenzovať, môžeme rozdeliť do 3 skupín:

 • axiálne (roztiahnutie  a stlačenie v smere osi kompenzátora)
 • laterálne (vychýlenie do strán)    
 • angulárne (uhlová výchylka osi potrubia)
 • univerzálne – kombinácia vyššie uvedených pohybov bez prevládajúceho druhu pohybu.

Typy kompenzátorov

Kompenzátory sa podľa schopnosti eliminovať nežiaduce pohyby delia na:

 • axiálne kompenzátory
 • laterálne kompenzátory    
 • angulárne kompenzátory
 • univerzálne kompenzátory
 • tlmiče vibrácií.
   
axiálny laterálny angulárny univerzálny tlmič vibrácií

Podľa materiálu pružného prvku delíme kompenzátory na:

 • tkaninové kompenzátory
 • kovové kompenzátory
 • gumené kompenzátory
   
Tkaninový, kovový a gumený kompenzátor

Príklad tkaninového, kovového a gumeného kompenzátora

Konštrukcia kompenzátora

Konštrukčným princípom je použitie pružného a elastického prvku – mechu alebo vlnovca. Výber materiálu pružného prvku (tkanina, kov alebo guma) je podmienený nasledovnými kritériami:

 • miesto zabudovania (v budove alebo vonku)
 • druh média
 • podiel pevných súčastí média
 • teplota média
 • tlak média
 • rýchlosť prúdenia média
 • pohyby potrubia.

Stena mechu môže byť zložená z viacerých vrstiev, čím sa dosahujú lepšie vlastnosti kompenzátora.
Pružný prvok je zakončený vhodnými prírubami alebo nátrubkami, ktorými sa pripája k potrubnému systému.
Na zabezpečenie špecifických vlastností (zvýšenie pevnosti, odolnosť voči podtlaku alebo pretlaku) sa môže kompenzátor doplniť výstužnými krúžkami.
 

Vrstvy mechu kompenzátora

Viacvrstvová stena mechu kompenzátora

 

Oblasti použitia kompenzátorov

Tkaninové kompenzátory sa používajú v potrubných systémoch, kde prúdia predovšetkým plynné médiá ako vzduch, spaliny, ale aj kyslé alebo alkalické plyny s abrazívnymi alebo kvapalnými súčasťami.

Kovové a gumené kompenzátory sú vhodné predovšetkým do potrubných systémov, kde prúdia kvapalné alebo plynné médiá pod vysokým tlakom.