Dotazník pre špecifikáciu DMM-tkaninových kompenzátorov

Vyplňte prosím formulár. Položky označené hviezdičkou sú povinné.

 

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!

Názov firmy/podniku: *
Adresa:  
Spracovateľ/oddelenie: *
Telefón: *
Telefax:  
E-mail: *
     
Menovitá svetlosť potrubia DN v mm:
   
Prevádzková teplota v °C:    
Maximálna teplota v °C:
   
Teplota okolia v °C:
   
Požadovaná stavebná dĺžka BL v mm:
   
       
Min. prevádzkový tlak v Pa:  
Max. prevádzkový tlak v Pa:  
Požadovaný skúšobný tlak v Pa:  
Možnosť tlakových rázov: áno nie  
Počet cyklov/rok (mesiac/deň/hod.):  
Rýchlosť prúdenia média v m/s:  
     
Umiestnenie kompenzátora:
 vonku
 v budove
 
     
Počet kusov:
 
       

Médium

     
vzduch čistý: áno nie špecifikácia prímesí:
spaliny obsahujúce kyseliny: áno nie špecifikácia zloženia:
s obsahom prachu/popola: áno nie špecifikácia zloženia:
podkračovanie rosného bodu: áno nie  počas prevádzky  len pri odstávke
iné, špecifické zloženie média:
             

Smer prúdenia média

 
       
   
vertikálne:
  hore dolu    
   
horizontálne
       
   
šikmo:
  hore dolu    
             
         

Aké pohyby treba kompenzovať

       
kmity/vibrácie:   áno nie - frekvencia/amplitúda
teplotná dilatácia:     - axiálne roztiahnutie (+) / stlačenie (-)
      - stlačenie (-) v mm
      - laterálne (do strán) v mm
      - angulárne (uhol) v °
         
             
Je možné laterálne predopnutie kompenzátora?   áno nie   uviesť v mm:  
Je potrebné kompenzátor zaizolovať?   áno nie   upresniť prečo:  
Požadovaná vodiaca trubka/chránička:   áno nie        
Požadované oceľové dielce na upevnenie kompenzátora:   áno nie        
     
Požadovaná dokumentácia:  
Špecifické požiadavky:  
     

Špecifikácia rozmerov kompenzátora

   
Rozmer vonkajšieho priemeru potrubia D v mm:  
Rozmer vnútorného priemeru potrubia DN v mm:  
Požadovaný rozmer vnútorného priemeru kompenzátora D1 v mm:  
Požadovaný rozmer vonkajšieho priemeru prírub kompenzátora D2 v mm:  
Požadovaný rozmer dierovania prírub kompenzátora D3 v mm / počet x priemer dier:  
Požadovaný rozmer vnútorného priemeru prítlačných prírub kompenzátora D v mm:  

Požadovaný spôsob upevnenia kompenzátora na potrubie

V prípade, že kompenzátor je určený na stávajúce zariadenie, prosíme špecifikovať rozmery a dierovanie.

Typ A Typ B
   
Typ C Typ C-s

Špecifikácia rozmerov požadovaných oceľových dielcov

Značka Rozmer v mm Značka Rozmer v mm Značka Rozmer v mm
D Ca E
D2 Cb n
D3 Ta ∅ d
D4 Tb M
D5 Fa S3
R2 Fb S4
L1 L2 N
Prítlačné príruby
 
Chráničky
   
Detail dierovania prítlačných líšt - rohový diel Detail kompenzátora typ C (C-s) – rohová časť