Dotazník pre špecifikáciu gumených kompenzátorov

Vyplňte prosím formulár. Položky označené hviezdičkou sú povinné.

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!

Názov firmy/podniku: *
Adresa:  
Spracovateľ/oddelenie: *
Telefón: *
Telefax:  
E-mail: *
     
Menovitá svetlosť potrubia DN v mm:
   
Prevádzková teplota v °C:    
Maximálna teplota v °C:
   
Požadované prevedenie:
   
Požadovaná stavebná dĺžka BL v mm:
   
       
Min. prevádzkový tlak v Pa:  
Max. prevádzkový tlak v Pa:  
Požadovaný skúšobný tlak v Pa:  
Dierovanie prírub podľa DIN:  
Požadovaný materiál prírub:  
Rýchlosť prúdenia média v m/s:  
     
Počet kusov:
 
             

Médium

           
Obsah pevných častíc/zloženie média:  
       

Aké pohyby treba kompenzovať

     
kmity/vibrácie: áno nie - frekvencia/amplitúda
teplotná dilatácia alebo montážne nepresnosti: áno nie - axiálne roztiahnutie (+) / stlačenie (-) v mm
    - laterálne (do strán) v mm
    - angulárne (uhol) v °
       
Umiestnenie kompenzátora:
 na prírube čerpadla
min. 2x DN od príruby čerpadla
 
     
Požadovaná dokumentácia:  
Špecifické požiadavky: