Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pokyny na montáž a údržbu gumených kompenzátorov Willbrandt typ 39, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57

Manipulácia a skladovanie

 • Gumené kompenzátory skladujte na čistom a suchom mieste, chráňte ich pred poškodeniami a ostatnými negatívnymi vplyvmi. Kompenzátory nerolujte! Pri skladovaní a inštalácií na voľnom priestranstve chráňte kompenzátory pred intenzívnym slnečným žiarením.
 • Neskladujte kompenzátory vertikálne vo vrstvách, lebo môže dôjsť k trvalému stlačeniu.
 • Pri manipulácii zabráňte styku kompenzátorov s tukmi, farbami, riedidlami a dbajte na to, aby boli uložené mimo dosahu ostrých predmetov a zváračských prác.

Všeobecné pokyny pred zahájením montáže

 • Pred vybalením kompenzátorov sa presvedčte, či obal nie je poškodený.
 • Gumený mech musí byť čistý z vnútornej aj z vonkajšej strany.
 • Pred zahájením montáže sa presvedčte, či kompenzátor zodpovedá prevádzkovým parametrom, ktorým bude vystavený.
 • Pred inštaláciou skontrolujte montážnu medzeru a zabudujte kompenzátor so správnou konštrukčnou dĺžkou. Je nutné vylúčiť stlačenie resp. natiahnutie kompenzátora väčšie, než je povolený maximálny posuv u daného typu.
 • U spriahnutých kompenzátorov je spriahnutie nastavené na konštrukčnú dĺžku. Pokiaľ sa konštrukčná dĺžka nezhoduje s montážnou medzerou, uvoľnite spriahnutie pred namontovaním kompenzátorov do montážnej medzery.
 • V mieste zabudovania musia kanálové príruby s otvormi lícovať s prírubami kompenzátora. Tesniace plochy musia byť rovné a čisté. Dodatočné tesnenia sa nevyžadujú.
 • Kompenzátor zabudujte pokiaľ je to možné tak, aby bola možná jeho priebežná vizuálna kontrola.

Pokyny na montáž kompenzátorov

 • V prírubových spojoch gumených kompenzátorov montujte skrutky vždy tak, aby hlava skrutky bola na strane kompenzátora a driek s maticou na strane potrubia. Zabránite tým možnému mechanickému poškodeniu.
 • Skrutky na prírube doťahujte krížom, kľúč pri doťahovaní musí smerovať von od kompenzátora. Doťahovanie prebieha v 3 - 4 krokoch.
  1. krok ==> ručné rovnomerné dotiahnutie všetkých skrutkových spojov (kontrola tesniacich plôch)

  Uťahovacie momenty voľných prírub pre typy 39, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57
  DN 20-80 100-300 350-500 600 700 800 900 1000
  2. krok ==> 50 50 50 100 100 100 100 100
  3. krok ==> 80 100 130 210 250 300 310 340

  - približne 3 mm vyčnievajúca tesniaca plocha z oceľových prírub kompenzátora, by sa mala rovnomerne stlačiť pri efektívnom dotiahnutí na ca.1,5 mm

  4. krok ==> posledné dotiahnutie na ca.1,5 mm treba zopakovať po 30 minútach, potom už nedoťahovať.
 • Niektoré správne a nesprávne prípady montáže gumených kompenzátorov sú zobrazenéna obr. 1:

  nesprávne správne


  obr. 1

Pokyny pre montáž gumených kompenzátorov zabudovaných s predpätím

Axiálne predpätie

Pri axiálnom predpätí (obr. 2) treba dbať na to, aby kompenzátory boli montované na kanálové príruby, ktorých rozteč je max. o 10 mm väčšia ako je konštrukčná dĺžka kompenzátora. V prípade, že je potrebné väčšie predpätie, musí sa kompenzátor namontovať podľa obr. 3, t.j. kompenzátor namontovať na obe časti kanálových prírub v nepredpätom stave a až potom sa predpätie docieli posunutím jednej časti potrubia o veľkosť potrebného predpätia (v).

Dôvod: Pri väčších predpätiach, pokiaľ kompenzátor nie je pevne zabudovaný na konštrukčnú dĺžku, môže tesniaci zosilnený okraj kompenzátora vyskočiť z lôžka oceľovej príruby.

 

FP - pevný bod, GL - axiálne uloženie  
obr. 2 obr. 3

 

Laterálne predpätie

Pri osádzaní kompenzátorov treba dbať na to, že eventuálne laterálne predpätie kompenzátorov je možné urobiť len tak, že pevne namontované kompenzátory sa predopnú vybočením jednej časti potrubia (viď obr. 4).
Iba malé laterálne predpätie do 5 mm je možné realizovať vyosením gumeného kompenzátora pri montáži na kanálové príruby. Avšak aj pri takomto predpätí treba dať pozor, aby sa tesniaci zosilnený okraj kompenzátora nevytiahol z lôžka príruby.

 

Správne Nesprávne
obr. 4

Ostatné montážne postupy ostávajú bez zmeny.

Pokyny pre montáž gumených kompenzátorov pre potrubia s abrazívnym médiom

Pri používaní čerpadiel na prenos abrazívneho média (kvapaliny s pevnými časticami, napr. voda, piesok) kompenzátory nemôžu byť inštalované bezprostredne za čerpadlom. Inak vzniká nebezpečenstvo, že budú poškodené relatívne vysokými rýchlosťami média v dôsledku vírov a turbulencíí za čerpadlom.

Rozdiel vzdialenosti medzi prírubou čerpadla a kompenzátorom musí byť 1 až 1 1/2 krát DN, viď obr. 5.

Musíte sa vyvarovať toho, že čerpadlá budú pracovať proti zatvoreným / čiastočne zatvoreným ventilom. Taktiež musí byť odstránená aj kavitácia, pretože jej výsledkom môže byť deštrukcia kompenzátora v krátkom čase.

 

obr. 5

Pokyny po montáži a údržba kompenzátorov

 • Gumený mech nenatierajte a ničím neizolujte.
 • Pri viditeľných poruchách, ako napr. nafúknutie, povrchové ryhy a pod. - neodkladne kontaktujte našich pracovníkov.
 • Čistenie gumených častí prevádzame mydlom a teplou vodou. Nepoužívajte ostré predmety ako napr. kefy a pod.