Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pokyny na montáž a údržbu gumených kompenzátorov Willbrandt typ 39, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57

Manipulácia a skladovanie

Všeobecné pokyny pred zahájením montáže

Pokyny na montáž kompenzátorov

Pokyny pre montáž gumených kompenzátorov zabudovaných s predpätím

Axiálne predpätie

Pri axiálnom predpätí (obr. 2) treba dbať na to, aby kompenzátory boli montované na kanálové príruby, ktorých rozteč je max. o 10 mm väčšia ako je konštrukčná dĺžka kompenzátora. V prípade, že je potrebné väčšie predpätie, musí sa kompenzátor namontovať podľa obr. 3, t.j. kompenzátor namontovať na obe časti kanálových prírub v nepredpätom stave a až potom sa predpätie docieli posunutím jednej časti potrubia o veľkosť potrebného predpätia (v).

Dôvod: Pri väčších predpätiach, pokiaľ kompenzátor nie je pevne zabudovaný na konštrukčnú dĺžku, môže tesniaci zosilnený okraj kompenzátora vyskočiť z lôžka oceľovej príruby.

 

FP - pevný bod, GL - axiálne uloženie  
obr. 2 obr. 3

 

Laterálne predpätie

Pri osádzaní kompenzátorov treba dbať na to, že eventuálne laterálne predpätie kompenzátorov je možné urobiť len tak, že pevne namontované kompenzátory sa predopnú vybočením jednej časti potrubia (viď obr. 4).
Iba malé laterálne predpätie do 5 mm je možné realizovať vyosením gumeného kompenzátora pri montáži na kanálové príruby. Avšak aj pri takomto predpätí treba dať pozor, aby sa tesniaci zosilnený okraj kompenzátora nevytiahol z lôžka príruby.

 

Správne Nesprávne
obr. 4

Ostatné montážne postupy ostávajú bez zmeny.

Pokyny pre montáž gumených kompenzátorov pre potrubia s abrazívnym médiom

Pri používaní čerpadiel na prenos abrazívneho média (kvapaliny s pevnými časticami, napr. voda, piesok) kompenzátory nemôžu byť inštalované bezprostredne za čerpadlom. Inak vzniká nebezpečenstvo, že budú poškodené relatívne vysokými rýchlosťami média v dôsledku vírov a turbulencíí za čerpadlom.

Rozdiel vzdialenosti medzi prírubou čerpadla a kompenzátorom musí byť 1 až 1 1/2 krát DN, viď obr. 5.

Musíte sa vyvarovať toho, že čerpadlá budú pracovať proti zatvoreným / čiastočne zatvoreným ventilom. Taktiež musí byť odstránená aj kavitácia, pretože jej výsledkom môže byť deštrukcia kompenzátora v krátkom čase.

 

obr. 5

Pokyny po montáži a údržba kompenzátorov