Pokyny na montáž a prevádzku KOMPAFLEX kovových kompenzátorov

Všeobecné podmienky pre montáž KOMPAFLEX kompenzátorov

Zásady pre montáž a prevádzku KOMPAFLEX axiálnych kompenzátorov

Zásady pre montáž a prevádzku KOMPAFLEX angulárnych a laterálnych kompenzátorov

Zásady pre montáž a prevádzku KOMPAFLEX kompenzátorov pre elimináciu chvenia

Upozornenie:

Bezpečnosť prevádzky výrobného zariadenia je závislá od odborne, správne a starostlivo prevedenej montáže. Prosíme neopomenúť naše montážne podmienky. Ak máte otázky na spôsob montáže, sme Vám vždy k dispozícii na našom tel. resp. faxovom čísle.