Technické špecifikácie štandardných typov

Podrobné informácie o kovových vlnovcových kompenzátoroch (technické výkresy, tabuľky, parametre) v slovenčine nájdete v súbore PDF:

Technické špecifikácie štandardných typov kovových kompenzátorov (pdf, 0,9 MB)