Montážne a prevádzkové pokyny stavebných prvkov Lisega - výrobná rada 4

Objímky a uloženia LISEGA sú dodávané ako hotové výrobky pripravené na zabudovanie vrátane potrebného spojovacieho materiálu. Štandardná povrchová úprava je uvedená v popise jednotlivých typov - spojovací materiál galvanicky pozinkovaný, ostatné časti opieskované a natreté zinkovou práškovou farbou. Typ 43 a 49 je celý galvanicky zinkovaný.

Pre bezpečnú funkciu a racionálnu montáž je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

Ak sú stavebné prvky LISEGA skladované vonku, je potrebné ich chrániť pred vodou a špinou.

Horizontálne objímky typ 42

Tieto objímky sa používajú spolu so závitovým okom typ 51 pre uchytenie horizontálnych potrubných rozvodov. Pri doťahovaní skrutkových spojov je potrebné dbať, aby obe polovice objímky boli paralelne voči sebe. Skrutkový spoj za po dotiahnutí musí zaistiť kontramaticou.

 

 

Horizontálne objímky typ 43

U toho typu horizontálnej objímky je spoj so závitovým okom typ 51 riešený samostatným spojovacím čapom. Tento čap je opatrený z oboch strán podložkou a zaistený závlačkou. Postup pri montáži je obdobný ako u objímky typu 42.

 

 

Horizontálne objímky typ 44

Tieto objímky pozostávajú z hornej časti s pripojovacím okom a zo spodnej časti zo závitovej tyče s plochou vložkou, alebo pásoviny - podľa zaťaženia a teplotného rozsahu. Pred montážou je potrebné predmontovanú spodnú časť objímky oddeliť odšrubovaním matíc na závitovej tyči, resp. uvoľnením poistiek a vytiahnutím čapov na pásovine. Horná časť objímky sa osadí na potrubie a opätovným spojením spodnej časti objímky sa uchytí. Po správnom osadení objímky sa dotiahnu skrutkové spoje. Zaistenie sa zabezpečí u závitovej tyče pomocou kontramatíc a u pásoviny ohnutím plechovej poistky cez hrany skrutky a podkladného plechu. Pri prevedení s pásovinovou objímkou je možné kontrolovať dĺžku napínacej skrutky v záreze napínacieho bloku. Dĺžka zárezov je taká veľká, aby minimálna potrebná dĺžka závitu zodpovedala hornej hrane zárezu.

 

Vertikálna objímka typ 45

Pri montáži tejto objímky je potrebné dbať, aby boli správne osadené medzi jednotlivé polovice objímky dištančné kúsky, ktoré sú dodávané spolu s objímkou. Skrutkové spoje sa dotiahnu a zaistia kontramatkami.
Upevnenie objímky je riešené krajnými nosnými čapmi, ktoré sú zaistené podložkou a závlačkou. Napínaním závitových závesných tyčí sa objímka upevní v požadovanej výške a tým zabezpečí prenos zaťaženia a posuvov na zarážku.

 

Vertikálna objímka 46

Táto vertikálna objímka je dodávaná v jednotlivých častiach zatavená vo fólii ako jeden balík. Pri montáži montáži sa ako prvé osadia z oboch strán do zárezov v hlavných nosníkoch čelné plechy. Nastavenie závesu musí byť v najnižšej polohe, potom je možné hlavné nosníky osadiť do nosnej dosky tak, aby zárezy zapadli do seba. V prípade ťažkých objímok je vhodné na prechodnú dobu zmontované plechy podoprieť. Zaistenie čelných plechov a hlavných nosníkov sa vykoná vystredením a dotiahnutím skrutkových spojov a ich fixovaním poistnými plieškami. Napínaním závitových závesov sa umiestni objímka do požadovanej polohy a kontaktom so zarážkou zabezpečí prenos zaťaženia a posuvov.

 

Vertikálna objímka typ 47

Táto vertikálna objímka je dodávaná v jednotlivých častiach zatavená vo fólii ako jeden balík. Ako prvé sa voľne spoja pozdĺžne plechy objímky pomocou závitových spojovacích tyčí. Pri ťažkých objímkach je vhodné podoprieť, resp. zavesiť na lano, jednotlivé plechy. Potom sa od spodu navlečú do zárezov v pozdĺžnych plechoch čelné plechy a upevnia sa na závesy. Zaistenie čelných plechov a hlavných nosníkov sa vykoná vystredením a dotiahnutím skrutkových spojov a ich fixovaním poistnými plieškami. Napínaním závitových závesov sa umiestni objímka do požadovanej polohy a kontaktom so zarážkou zabezpečí prenos zaťaženia a posuvov.

 

Uloženie typ 49

Uloženia LISEGA sú klzné uloženia, ktoré sa upevňujú na potrubie pomocou upínacích spôn. Pri montáži je potrebné dbať na to, aby spodná časť potrubného uloženia celou svojou plochou ležala na nosnej konštrukcii a aby nebol v požadovanej dĺžke obmedzený posuv potrubia. V prípade potreby môžu byť uloženia privarené k nosnej konštrukcii. Podľa špecifických požiadaviek na použitie uloženia, ako sú výška uloženia, priemer potrubia, zaťaženie a prevádzková teplota, sa používajú rôzne konštrukčné formy uložení. V týchto prípadoch je potrebné dodržať:

 

Typ 49...1 a 49...2

Tento typ sa skladá z dvoch polovíc, ktoré sa montujú z oboch strán potrubia. Ohnuté plechy vytvárajú pritom spodok uloženia. V tejto časti sú obe polovice spolu pevne spojené zoskrutkovaním. Horný skrutkový spoj slúži na upnutie potrubia v uložení.

 

 

Typ 49...3, 49...4 a 49...5

Spodok uloženia tu tvorí pevnú časť do ktorej sa uloží potrubie. Horná časť slúži po zoskrutkovaní ako upínacie spony.

 

 

 

Príklady prevedenia špeciálnych uložení