Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Montážne a prevádzkové pokyny stavebných prvkov Lisega - výrobná rada 5

Valčekové ložiská typ 51 až 53

Valčekové ložiská je možné upevniť na nosnú konštrukciu jednoduchým skrutkovým spojom. Taktiež je možné tieto ložiská privariť k oceľovej základovej doske. V oboch prípadoch však musí byť zabezpečený kontakt upevňovacej časti ložiska s nosnou konštrukciou v celej jeho ploche.

V prípade potreby je možné korigovať malé stranové tolerancie posunutím valčekového ložiska vďaka oválnym montážnym otvorom.
Valčekové ložiská je možné použiť aj ako pomocný prípravok pri zvarovaní a pokládke dlhých potrubných rozvodov.

Sedlá pre uloženie potrubí typ 54

Privarovacie potrubné sedlá sú chránené proti korózii práškovým zinkovým náterom. V mieste zvaru je pred privarením potrebné tento náter odbrúsiť. Je treba dbať, aby boli dodržané minimálne hrúbky zvarov uvedených v tabuľkách pri typovom označení potrubného sedla. Šrubovacie / objímkové potrubné sedlá nevyžadujú pred montážou žiadnu úpravu, každopádne však je potrebné dbať na správne rozmery použitého objímkového sedla ako i dotiahnutie skrutkových spojov.

Poistky proti nadvihnutiu typ 55

 

Pri montáži poistiek proti nadvihnutiu klzného sedla je potrebné dodržať zásadu, že zaisťovací profil musí mať po celej dráhe posuvu malú vôľu voči valčeku.

 

 

Špeciálne izolované uloženie potrubí typ 56

Pre rôzne chladiarenske zariadenia ponúkame aj špeciálne prevedenia uložení potrubí vrátane špeciálnej izolácie. Taktiež oceľové časti uložení sú vyrobené z materiálov, ktoré pri požadovanom zaťažení sú vhodné pre teploty až do - 196°C. Uloženia sú štandartne dodávané s hrúbkou izolácie od 25 do 250 mm - v závislosti od požadovanej tepelnoizolačnej schopnosti.Uloženia potrubí s prerušeným tepelným mostom - typ 56

Pre potreby kryogénnych zariadení sú k dispozícii aj špeciálne, od nosnej konštrukcie odizolované, uloženia potrubí. Použitý izolačný materiál Lignostone® má vysokú pevnosť a zároveň veľmi nízky koeficient tepelnej vodivosti. Rozsah použiteľnosti týchto uložení je až do - 196°C.

Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubí - typ 57 a 58

Pre uloženie potrubia sú k dispozícii rôzne doplnkové konštrukcie pre rôzne zaťaženia a priemery potrubia pre teplotu do 80°C.