Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Montážne a prevádzkové pokyny stavebných prvkov Lisega - výrobná rada 6

Stavebné prvky výrobnej skupiny č. 6 sú skrutkovateľné spojovacie prvky, ktoré sú vždy používané v spojení s protikusmi výrobnej skupiny č. 6. V zložení jednotlivých pevných alebo pohyblivých prvkov závesu umožňujú prechod k iným prvkom závesu, ktoré majú zväčša iné prevedenie spoja ako napr. objímky, oká, strmene a pod.

typ 60 typ 61 typ 62 typ 64


Závitové oká typ 60 sú používané ako prechodový kus medzi závitovou tyčou a čapovým spojom, závitové oká typ 61 ako prechod medzi závitovou tyčou a objímkovým spojom.
Napínacie skrutky typ 62 sa používajú v spojení s napínacími tyčami typ 66 na úpravu dĺžky a predpätia závesov. Napínacia skrutka je na jednej strane opatrená pravotočivým a na druhej strane ľavotočivým závitom. Všetky ostatné skrutky majú závity pravotočivé.
Pri potrebe dlhých závitových tyčí (cez 3 m) sa používa ako spojka dvoch napínacích tyčí spájací prvok typ 64.
Závitové tyče a napínacie tyče tvoria u pevných i pohyblivých závesov spojovacie prvky na preklenutie väčších rozmerov. Sú používané pre spájanie prvkov výrobnej skupiny č. 60 - 64 a hlavných prvkov závesu - pružinových a konštantných závesov. Použitý materiál pre všetky tyče je oceľ St 52-3 (ČSN 11 523). Tento materiál ponúka vzhľadom na použitie prvkov vynikajúce mechanické vlastnosti pri dobrej homogenite a vysokej pevnosti v ťahu za studena.

Všetky závity sú metrické a sú vyrábané valcovaním. Napínacia tyč LR typ 67 má na jednej strane ľavo- a na druhej pravotočivý závit. Všetky závity ostatných prvkov skupiny sú pravotočivé.

Valcovaním závitov nedochádza k narušeniu vlákna závitu ako u rezaných závitov, ale materiál tlakom valcovania začína tiecť a stáva sa plastickým. Tým je docielená zvýšená pevnosť a hladká plocha závitov. To má za následok i zodpovedajúce zníženie trecieho koeficientu a umožňuje ľahšie skrutkovanie závitových tyčí za použitia menšej sily. Okrem toho prvky majú dodatočnú bezpečnostnú rezervu pre požiadavky na ťah a ohyb oproti výpočtovým hodnotám.

Závitové tyče typ 67 sú dodávané v dĺžkach 500 mm, 1000 mm a 3000 mm s priebežným závitom. Pre väčšie dĺžky sú k dispozícii napínacie tyče v dĺžkach od 1500 mm do 3000 mm, so základným delením po 500 mm. Napínacie tyče majú na jednej strane 300 mm a na druhej 600 mm dlhý závit. Kratší závit je určený pre spájanie napr. s pružinovými a konštantnými závesmi a dlhší je určený na úpravu potrebnej dĺžky závesu skrátením priamo na stavbe. Primeranie tyčí na zodpovedajúcu dĺžku je vhodné robiť v hornej časti závesu pri montáži a tým sa vyvarujeme možných chýb pri meraní a prípadné tolerancie sa ľahšie vyrovnajú. Po skrátení tyče je potrebné reznú hranu začistiť a chrániť náterom voči korózii.

Napínacie tyče LR typ 67 s ľavo / pravotočivým závitom sa používajú len v spojení s napínacou maticou typ 62 a majú pevné dĺžky. Sú určené pre nastavenie dĺžky a predpätia závesov.

Je vhodné všetky skrutkové spoje s pravotočivým závitom pri montáži zakontrovať šesťúholníkovou maticou typ 63. Je možné použiť aj poistné matice podľa DIN 7967.

Na ochranu voči korózii sú všetky prvky galvanicky pozinkované, hrúbka povrstvenia ca. 15 m - žlto chrómované. Na objednávku môžu všetky prvky byť dodávané s certifikátom podľa DIN 50049-2.2 alebo podľa DIN 50049-3.1 B.