Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Návod na montáž PTFE - klzných ložísk IBG Monforts

Pred montážou ložiska odstráňte zelenú lepiacu pásku. Ložisko umiestnite na konštrukciu v určenej pozícii. Spodná časť ložiska (s PTFE - doskou) musí pri montáži presne sedieť v strede pod horným uchytením. Treba dbať nato, aby po montáži bola PTFE - klzná platňa v každej polohe celkom pokrytá oceľovým plechom (VA - plech), a to pre prípad, že by už pri montáži bolo ložisko montované s predpätím (posunuté).

PTFE - klznú dosku a oceľový plech (VA - plech) chráňte pred rozstrekom pri zváraní a pred poškodením.

Horná časť ložiska s oceľovým plechom (VA - plech) je na hornú konštrukciu privarená, príp. priskrutkovaná, pričom predtým treba odstrániť ochrannú fóliu z VA - plechu. Spodná časť ložiska s PTFE-doskou je na dolnú konštrukciu privarená, príp. priskrutkovaná.

Horná časť ložiska je privarená ku konštrukcii tak, aby bola plocho súbežná (paralelná) so spodnou časťou ložiska (pri kalotových a bodovokyvných ložiskách nie je nutné). Montážne odchýlky sa vykompenzujú podložením výstielkového plechu alebo použitím vysokoposuvného kalotového ložiska.

Pri kruhovom zváraní horného a spodného uchytenia ložiska nesmie na PTFE - platni prekročiť maximálna teplota +250°C, eventuálne treba uskutočniť krokové zváranie. Každopádne doporučujeme PTFE - dosku pred zváraním vybrať z uloženia a opäť vložiť na svoje miesto až po vychladnutí ložiska.

PTFE - klzné ložiská sú bezúdržbové. V prípade mazaných ložísk sa mazivo nanáša jednorázovo len pri montáži ložiska.

Pokyny na montáž mazaných ložísk

Pred započatím montáže ložiska preverte, či má PTFE-doštička po celej ploche vyplnené jamky silikónovým tukom.

Jamky v PTFE-doštičke musia byť maximálne vyplnené silikónovým tukom, inak môže dôjsť pri zaťažení k poškodeniu ložiska. Pre tento úkon je potrebné oddeliť hornú a dolnú časť ložiska.

Po opätovnej kompletáži ložiska sa osadí na pozíciu nasledovne:

Umiestnite ložisko medzi nosné konštrukcie do požadovanej pozície. Je potrebné dbať na to, aby PTFE-doštička bola v každej pracovnej pozícii po celej ploche prekrytá klzným nerezovým plechom.

Upevnite ložisko na konštrukciu privarením - použite krokové zváranie. Pri zváraní horného a spodného ložiska nesmie teplota na PTFE-doštičke prekročiť +250°C.

PTFE-doštičku a klzný nerezový plech je potrebné chrániť pred znečistením a poškodením pri zváraní, resp. montáži. PTFE-klzné ložiská sú bezúdržbové. V prípade mazaných ložísk sa silikónový tuk nanáša jednorázovo len pri montáži ložiska.