Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Čo sú tkaninové kompenzátory?

Tkaninové kompenzátory sú flexibilné stavebné prvky v potrubných rozvodoch a kanáloch, spojovacie prvky v prístrojoch a zariadeniach, kde prúdia predovšetkým plynné médiá ako vzduch, spaliny, ale i kyslé alebo alkalické plyny  s agresívnymi, abrazívnymi alebo aj kvapalnými súčasťami.

 

Výroba na mieru

Tkaninové kompenzátory sa vyrábajú individuálne podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka, sú  „šité na mieru“ pre podmienky v konkrétnom projekte. Vo flexibilite je naša najväčšia výhoda.

Konštrukcia tkaninových kompenzátorov

Pružný prvok kompenzátora je vyrobený z priemyselných tkanín. Skladá sa spravidla z viacerých vrstiev:

  • tesniace fólie
  • tkaninové vrstvy
  • impregnácie proti teplotným a mechanickým vplyvom

Všetky používané materiály sú bezazbestové.
Vo väčšine prípadov tieto vrstvy nie sú v mechu vzájomne spojené (zlepené alebo zošité).
V upínacej časti na okrajoch sa jednotlivé vrstvy z transportných dôvodov vzájomne spájajú. Upevnenie tkaninových kompenzátorov na potrubie sa uskutočňuje pomocou prírub, prítlačných líšt alebo upínacích spôn.

Výhody tkaninových kompenzátorov

Hlavnou prednosťou tkaninových kompenzátorov je ich schopnosť zachytávať viacdimenzionálne pohyby vďaka svojej flexibilite a zároveň veľmi nízkym prestavným a reakčným silám. Tá prvá umožňuje jednoduché potrubné trasy, tá druhá ekonomické konštrukčné riešenie pevných bodov.

Vďaka tkaninovým kompenzátorom možno aplikovať ľahšie a jednoduchšie konštrukcie potrubných rozvodov:

  • menšie pevné body, podpery alebo závesy potrubných vedení
  • na stavbu treba dopraviť menej materiálu
  • jednoduchšia montáž, nie sú potrebné ťažké mechanizmy
  • vlastný odpor tkanín proti deformáciám je takmer zanedbateľný