Oblasti použitia

Tkaninové kompenzátory sa osvedčili v zariadeniach s plynnými médiami pri teplotách do +1.200 °C, pri tlakoch do 0,1 MPa (1 bar pretlak), pri veľkých axiálnych pohyboch a veľmi často súčasne vznikajúcich laterálnych a/alebo angulárnych pohyboch.

Takéto prevádzkové podmienky sa vyskytujú v:

Tkaninové kompenzátory sa v porovnaní s kovovými, príp. gumenými kompenzátormi presadia lepšie tam, kde dochádza k veľkým a zloženým pohybom na malom stavebnom priestore.