Prehľad používaných materiálov a prevádzkových parametrov

Materiály používané na výrobu tkaninových kompenzátorov zodpovedajú európskym kritériám pre ochranu životného prostredia pri zachovaní všetkých vlastností dôležitých pre ich funkčnosť a maximálnu životnosť. Pri návrhu a výrobe kompenzátorov sa kladie dôraz nielen na počet aplikovaných materiálových vrstiev, ale hlavne na kvalitu a vhodnosť použitého materiálu pre dané médium a požadované prevádzkové parametre. Väčšina nami používaných materiálov má certifikáty podľa STN EN ISO 9001.

Prehľad používaných materiálov a ich základných charakteristík:

Názov materiálu Dlhodobá tepelná
odolnosť
Chemická odolnosť Popis
max. C kyseliny zásady
Ochranné materiály        
nerezové pletivo 1.4828 + 1000 1 1 používajú sa ako ochrana pred abrazívnym médiom a zároveň ako nosná vrstva
nerezové pletivo 1.4301 + 550 2 1
nerezové pletivo 1.4401 +300 2 1
Izolačné materiály        
keramické vlákna + 1250 1 1 izolačný materiál kompenzátorov
Isofilz + 1000 1 1
minerálna vlna + 600 2 2
Nepovrstvené tkaniny        
Thermogewebe braun + 1000 2 2 používajú sa ako nosné vrstvy, odolné voči teplotnému a mechanickému namáhaniu
Glasgewebe HT + 700 2 2
Glasgewebe + 550 2 2
Povrstvené tkaniny        
PU-TEX + 150 2 2 používajú sa ako nosné a zároveň i tesniace vrstvy resp. ochranné vonkajšie vrstvy kompenzátora
PTFE-TEX + 260 1 1
VITEX + 200 1 2
SILTEX + 200 3 2
ALUTEXTEM + 400 2 2
Hypalon-TEX + 80 2 2
PTFE-GW + 260 1 1  
Tesniace fólie        
hliníková fólia + 500 2 2 používajú sa hlavne ako tesniace vrstvy kompenzátora
PTFE fólia + 260 1 1
Viton + 200 1 2

1 - veľmi dobrá
2 - podmienená, vzhľadom na koncentráciu média
3 - slabá
3* - slabá chemická odolnosť, ale výborné fyzikálne vlastnosti (abrazívnosť, adhezivita, a pod.)

Technické parametre najpoužívanejších typov kompenzátorov

Typ kompenzátora Prevádzkové parametre
max.teplota
v °C
prevádzkový tlak
v kPa
veľkosť pohybu v % **)
axiálny laterálny
A 1.0 / A 2.0 + 400 od -10 do +25 20 / 30 15 / 20
A 3.0, B 3.0, C 3.0 + 550 od -20 do +50 60 25
A 4.0, B 4.0 + 400 od -30 do +50 70 40
B 1.0, B 5.0 / B 1i.0 + 400 / 500 od -35 do +50 (+100 *) 20 15
    / -25 do + 50 (+100 *)    
B 2.0 / B 7.0 + 400 od -25 do +50 (+100 *) 25 25
B 6.0, B 8.0 + 400 od -20 do + 50 (+70 *) 60 35
C 1.0 / C 2.0 + 400 od -15 do +45 20 / 30 15 / 20
C 1i.0 / C 2i.0 + 600 od -15 do +45 20 / 30 15 / 20
C 2i.M.1 + 1250 od -20 do +50 (+60 *) 45 30
AB 1.0, AB 2.0,        
RA 1.0, RA 2.0, + 400 od -10 do + 25 50 15
RAB 1.0, RAB 2.0,        
RB 1.0, RB 2.0        

*) platí pre špeciálne prevedenia, v prípade požiadavky nás kontaktujte
**) platí pre rozmer A, resp. L (montážna)

Uvádzané kompenzátory predstavujú najčastejšie používané typy. Naša ponuka je samozrejme širšia, pokrýva širokú škálu variantov riešenia tkaninových kompenzátorov presne podľa požiadaviek zákazníka.

Dúfame, že sme týmito stručnými informáciami vo Vás vzbudili záujem o naše výrobky. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, nadviažte s nami kontakt - vyžiadajte si návštevu nášho technického poradcu, píšte, volajte, faxujte.