Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prehľad používaných materiálov a prevádzkových parametrov

Materiály používané na výrobu tkaninových kompenzátorov zodpovedajú európskym kritériám pre ochranu životného prostredia. Väčšina nami používaných materiálov má certifikáty podľa STN EN ISO 9001.

Prehľad používaných materiálov a ich základných charakteristík:

Názov materiálu Dlhodobá tepelná
odolnosť
Chemická odolnosť Popis
max. C kyseliny zásady
Ochranné materiály        
nerezové pletivo 1.4828 + 1000 1 1 používajú sa ako ochrana pred abrazívnym médiom a zároveň ako nosná vrstva
nerezové pletivo 1.4301 + 550 2 1
nerezové pletivo 1.4401 +300 2 1
Izolačné materiály        
keramické vlákna + 1250 1 1 izolačný materiál kompenzátorov
Isofilz + 1000 1 1
minerálna vlna + 600 2 2
Nepovrstvené tkaniny        
Thermogewebe braun + 1000 2 2 používajú sa ako nosné vrstvy, odolné voči teplotnému a mechanickému namáhaniu
Glasgewebe HT + 700 2 2
Glasgewebe + 550 2 2
Povrstvené tkaniny        
PU-TEX + 150 2 2 používajú sa ako nosné a zároveň i tesniace vrstvy resp. ochranné vonkajšie vrstvy kompenzátora
PTFE-TEX + 260 1 1
VITEX + 200 1 2
SILTEX + 200 3 2
ALUTEXTEM + 400 2 2
Hypalon-TEX + 80 2 2
PTFE-GW + 260 1 1  
Tesniace fólie        
hliníková fólia + 500 2 2 používajú sa hlavne ako tesniace vrstvy kompenzátora
PTFE fólia + 260 1 1
Viton + 200 1 2

1 - veľmi dobrá
2 - podmienená, vzhľadom na koncentráciu média
3 - slabá
3* - slabá chemická odolnosť, ale výborné fyzikálne vlastnosti (abrazívnosť, adhezivita, a pod.)

Technické parametre najpoužívanejších typov kompenzátorov

Typ kompenzátora Prevádzkové parametre
max.teplota
v °C
prevádzkový tlak
v kPa
veľkosť pohybu v % **)
axiálny laterálny
A 1.0 / A 2.0 + 400 od -10 do +25 20 / 30 15 / 20
A 3.0, B 3.0, C 3.0 + 550 od -20 do +50 60 25
A 4.0, B 4.0 + 400 od -30 do +50 70 40
B 1.0, B 5.0 / B 1i.0 + 400 / 500 od -35 do +50 (+100 *) 20 15
    / -25 do + 50 (+100 *)    
B 2.0 / B 7.0 + 400 od -25 do +50 (+100 *) 25 25
B 6.0, B 8.0 + 400 od -20 do + 50 (+70 *) 60 35
C 1.0 / C 2.0 + 400 od -15 do +45 20 / 30 15 / 20
C 1i.0 / C 2i.0 + 600 od -15 do +45 20 / 30 15 / 20
C 2i.M.1 + 1250 od -20 do +50 (+60 *) 45 30
AB 1.0, AB 2.0,        
RA 1.0, RA 2.0, + 400 od -10 do + 25 50 15
RAB 1.0, RAB 2.0,        
RB 1.0, RB 2.0        

*) platí pre špeciálne prevedenia, v prípade požiadavky nás kontaktujte
**) platí pre rozmer A, resp. L (montážna)